فاضلاب های صنعتی و انواع آن

در صنایع مختلف تولیدی در اثر فعالیت های فیزیکی و شیمیایی و مکانیکی که بر روی مواد صورت میگیرد فاضلاب یا پساب تولید میشود .

فاضلاب های صنعتی حاوی انواع مختلفی از ناخالصی هستند که میتوان آن ها را به دو گروه کلی آلاینده های آلی و آلاینده های غیر آلی دسته بندی کرد .

آلاینده های غیر آلی شامل نمک های معدنی – قلیاها – کلر – آمونیاک – اسیدهای معدنی و موادی از این دست هستند که در فاضلاب های صنعتی ممکن است یافت شود .

آلاینده های آلی شامل قندها – چربی ها – پروتئین ها – هیدروکربن ها – ایدهای آلی و ... میباشند که برخی از این آلاینده ها نسبت به تجزیه مقاوم هستند و وجود آن ها برای زندگی آبزیان و سمی و خطرناک است . در نتیجه حذف و یا کاهش غلظت آنها برای حفظ سلامت محیط و موجودات ضروری است که با روش های مناسب باید صورت گیرد .

وجود مواد آلی در آب موجب کاهش مقدار اکسیژن محلول موجود در آن میشود . درصورتی که مقدار اکسیژن محلول موجود در آب از حداقل مجاز آن کمتر باشد آن آب آلوده محسوب میشود . عمده ترین ماده آلی موجود در آب کربن است .

کیفیت و کمیت فاضلاب های صنعتی در کارخانجات مختلف متفاوت است به همین دلیل روش های تصفیه آن نیز متفاوت است .

در سیستم های تصفیه فاضلاب های صنعتی از روش های مختلف حذف فیزکی – شیمیایی و بیولوژیکی برای تصفیه استفاده میشود .

صنایع مختلف را از نظر میزان تولید پساب میتوان به 3 گروه زیر دسته بندی کرد :

1-صنایع تولیدی که فرایندهای آن ها وابسته به آب نیستند در نتیجه بدون تولید پساب هستند مانند کارخانجات تولید لوازم خانگی

2- صنایع تولیدی که قسمتی از فرایندهای آن ها وابسته به آب است در نتیجه میزان تولید پساب آن ها متوسط است مانند صنایع نساجی

3- صنایعی که تمام فرایندهای آن ها وابسته به آب استدر نتیجه میزان فاضلاب صنعتی بالایی دارند مانند صنایع لبنی

به طور کلی پساب هر صنعت مشخصات خاص خودش را دارد که در طراحی سیستم تصفیه فاضلاب آن باید مد نظر قرار گیرد.

خصوصیات مختلفی به عنوان شاخص تعیین کیفیت فاضلاب های صنعتی مورد توجه هستند مثل دمای پساب - غلظت مواد آلاینده موجود در پساب - سرعت جریان پساب - بوی پساب و ...

دمای آب یکی از ویژگی های روشن فاضلاب های صنعتی در صنایعی مانند نیروگاه های برق که از آب برای خنک کردن بویلرها استفاده میشود است . اساسا وقتی درجه حرارت فاضلاب بالا باشد میزان اکسیژن و گازهای محلول در آن کاهش می یابد و شرایط برای زندگی آبزیان سخت شده و در نهایت موجب مرگ و میر آن ها میشود .

شرکت خدمات فنی شهرآرا ارائه دهنده خدمات لوله بازکنی و تخلیه چاه در کرج .با ما تماس بگیرید...

خواندن 2741 دفعه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید